δραστηριότητα η [δrastiriótita] :
1. η ιδιότητα του δραστήριου
2. σύνολο ενεργειών ατόμου ή ομάδας, που αφορούν ένα συγκεκριμένο τομέα

Ατομική ψυχοθεραπεία

Ατομική ψυχοθεραπεία

Θεραπεία ομάδας

Θεραπεία ομάδας

Δραματο - θεραπεία

Η δραματοθεραπεία αποτελεί μια μέθοδο ψυχοθεραπείας (ομαδικής ή ατομικής), η οποία αντλεί τα μέσα και τα εργαλεία της από τη δραματική τέχνη, το παιχνίδι, τη μυθολογία και τα παραμύθια, την εκφραστική κίνηση και τη ζωγραφική. Μέσω των εργαλείων αυτών, τα οποία απελευθερώνουν και πυροδοτούν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα, προωθείται η εξερεύνηση και η προσέγγιση συναισθημάτων και βιωμένων εμπειριών, η εξερεύνηση και η καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων και η ενδυνάμωση του εαυτού ως ολότητα.
Παρόλο που τα μέσα της δραματοθεραπείας προέρχονται από το χώρο της τέχνης του θεάτρου, οι στόχοι της είναι βαθιά ριζωμένοι στον χώρο της ψυχοθεραπείας. Τα μέλη μιας δραματοθεραπευτικής ομάδας δεν χρειάζεται να κατέχουν ικανότητες υποκριτικής. Ο στόχος δεν είναι μια καλή παράσταση αλλά μια αυθεντική διαδραμάτιση θεμάτων και συμβολικών εικόνων που αφορούν και αγγίζουν συγκινησιακά την ομάδα ή το άτομο. Μέσα από έναν ρόλο, ένα συμβολικό αντικείμενο, ένα παιχνίδι, μια σωματική αναπαράσταση, μια αφήγηση ή μια τελετουργία τα μέλη έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με κλειδωμένα συναισθήματα τα οποία βρίσκουν έτσι μια δίοδο έκφρασης και αναγνώρισης, προκειμένου να τα επεξεργαστούν δημιουργικά και να αφομοιωθούν στη συνείδηση. Το σώμα και η φωνή αποτελούν βασικά μέσα έκφρασης των εσωτερικών διεργασιών, δημιουργώντας έτσι μια αίσθηση ενότητας στο άτομο, μια σύνδεση του “έξω” και του “μέσα”.

Ψυχόδραμα

Το ψυχόδραμα αποτελεί μια μέθοδο ομαδικής ψυχοθεραπείας που επινοήθηκε και καλλιεργήθηκε από τον J.L. Moreno τη δεκαετία του 1920. Μέσα σε μια ψυχοδραματική ομάδα, το άτομο έχει την ευκαιρία να αναπαραστήσει παρελθοντικά, παροντικά ή και μελλοντικά σημεία της ζωής του και να τα επεξεργαστεί δημιουργικά με τη βοήθεια του συντονιστή και της ομάδας, εξερευνώντας εναλλακτικές θετικές εκβάσεις κάποιου γεγονότος ή προβληματισμού. Συνεπώς δεν πρόκειται για μια στείρα διαδραμάτιση βιωμένων εμπειριών αλλά για μια βιωματική εξερεύνηση των ψυχολογικών εκφάνσεων που τις συνοδεύουν. Οι εμπειρίες, οι εσωτερικές συγκρούσεις και ανησυχίες καθώς και τα όνειρα παίρνουν ζωή πάνω στην ψυχοδραματική σκηνή, χωρίς να χρειάζεται να αναλυθούν ή να ερμηνευθούν.
Ψυχόδραμα σημαίνει κυριολεκτικά δράση της ψυχής και αποκαλύπτει το εσωτερικό δράμα έτσι, ώστε αυτό να μετατραπεί σε εξωτερικό δράμα. Βασίζεται στην ιδέα πως ο αυθορμητισμός του ατόμου είναι αυτός που θα τον οδηγήσει στην αυτοπραγμάτωσή του και στην ικανότητα ενός υγιούς τρόπου να σχετίζεται τόσο με τον εαυτό του όσο και με τους άλλους. Επίσης, το πλαίσιο μιας ψυχοδραματικής ομάδας δίνει την ευκαιρία στους συμετέχοντες να εκπαιδευτούν σε ρόλους που δεν τους δόθηκε ποτέ η ευκαιρία να εξερευνήσουν. “Είναι μια πρόβα ζωής χωρίς το φόβο της τιμωρίας”, όπως επισημαίνει και η γνωστή ψυχοδραματίστρια MarciaKarp. Είναι ένας τρόπος να βιώσουμε τι έγινε και τι δεν έγινε σε κάποια δεδομένη στιγμή. Η ομάδα διαδραματίζει ένα τμήμα της ζωής, όπως φαίνεται μέσα από τα μάτια του πρωταγωνιστή ή του θέματος της συνεδρίας.
Η προσωπική απεικόνιση από τον πρωταγωνιστή μπορεί να είναι αποκαλυπτική για κάποιον άλλον που παρακολουθεί, που μπορεί να δει τον εαυτό του να αντανακλάται στην προσπάθεια να εκφράσει κάτι το οποίο είναι πραγματικό. Κάθε μέλος της ομάδας είναι “θεραπευτικός πράκτορας” του άλλου.

Ομάδες γονέων

Ομάδες γονέων

Συμβουλευτική γονέων

Συμβουλευτική γονέων

Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία

Ομάδες κοινωνικοποίησης παιδιών

Ομάδες κοινωνικοποίησης παιδιών

Ομάδες εφήβων

Ομάδες εφήβων

Ομάδα Αξιοποίησης Ωριμότητας

Ομάδα Αξιοποίησης Ωριμότητας

Γενεόγραμμα

Γενεόγραμμα

Άλλες θεραπείες

Άλλες θεραπείες

Εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις