Έμφαση στη σχέση, στην οικογένεια, στην ομάδα, στη συνεργασία

Ο ‘’Τόπος Ψυχοθεραπείας’’ είναι ένα πολυδύναμο επιστημονικό θεραπευτικό κέντρο, ένας τόπος συνάντησης και συνεργασίας διαφορετικών θεραπευτικών προσεγγίσεων.