Έμφαση στη σχέση,
στην οικογένεια,
στην ομάδα,
στη συνεργασία

Μεγαλώνοντας (με)
το παιδί μου

Διευθυντής:
Κώστας Γκοτζαμάνης
Ψυχίατρος

Τόπος Ψυχοθεραπείας

Ένα πολυδύναμο επιστημονικό θεραπευτικό κέντρο, ένας τόπος συνάντησης και συνεργασίας διαφορετικών θεραπευτικών προσεγγίσεων